Blog

ChatGPT a jeho využívání pro copywriting

V dnešním digitálním světě, kde obsah hraje klíčovou roli v marketingových strategiích, se copywriting stává nezbytnou součástí každého podnikání. ChatGPT, pokročilý jazykový model vyvinutý OpenAI, přináší revoluci v oblasti copywritingu. Tento článek se zaměřuje na to, jak ChatGPT mění pravidla hry v copywritingu a jaké přínosy přináší tvůrcům obsahu.

Co je ChatGPT?

ChatGPT je varianta modelu GPT (Generative Pretrained Transformer), speciálně navržená pro generování textu. Díky své schopnosti rozumět a generovat přirozený jazyk může ChatGPT vytvářet poutavý a relevantní obsah, který se v mnoha ohledech vyrovná obsahu vytvořenému lidskými copywritery.

Využití ChatGPT v copywritingu

 1. Generování nápadů

ChatGPT může pomoci copywriterům při brainstormingu nápadů. Může generovat návrhy na nadpisy, slogany nebo téma článků, což může být obzvláště užitečné při překonávání tvůrčího bloku.

 1. Tvorba obsahu

Od blogových příspěvků a marketingových e-mailů po sociální média a webové stránky, ChatGPT může vytvářet různé typy obsahu. Jeho schopnost udržet konzistentní tón a styl je pro copywriting klíčová.

 1. Úpravy a korektury

ChatGPT může také pomoci s editací a korekturami textu. Může navrhovat gramatické opravy, zlepšovat strukturu vět a zvyšovat celkovou čitelnost textu.

 1. SEO – optimalizace

Vzhledem k důležitosti SEO v digitálním marketingu může ChatGPT pomoci optimalizovat obsah pro vyhledávače. Může navrhovat klíčová slova a fráze, které zvýší viditelnost obsahu v online vyhledávačích.

 1. Personalizace obsahu

ChatGPT může generovat obsah přizpůsobený specifickým cílovým skupinám nebo individuálním zákazníkům, což je klíčové pro zvýšení angažovanosti a konverzí.

Výhody používání ChatGPT pro Ccopywriting

 • Úspora času: Automatizace procesu tvorby obsahu může ušetřit hodiny práce.
 • Kreativita: ChatGPT může přinést nové perspektivy a nápady, které mohou obohatit kreativní proces.
 • Konzistence: Udržuje konzistentní tón a styl po celou dobu, což je klíčové pro značkový obsah.
 • Flexibilita: Schopnost generovat širokou škálu obsahu dělá ChatGPT extrémně flexibilním nástrojem.
 • Snížení nákladů: Může snížit náklady na copywriting, zejména pro malé podniky nebo start-upy.

Budoucnost ChatGPT

ChatGPT představuje vzrušující vývoj v oblasti copywritingu. Jeho schopnost generovat, upravovat a optimalizovat obsah může výrazně zlepšit efektivitu a kreativitu v procesu tvorby obsahu. Ačkoliv je důležité si uvědomit, že ChatGPT není náhradou za lidskou kreativitu a intuici, jeho využití jako nástroje může poskytnout copywriterům významnou podporu a výhody. V budoucnu můžeme očekávat další vývoj a integraci umělé inteligence do různých aspektů digitálního marketingu a copywritingu.chatgpt

Jaké jsou alternativy na ChatGPT?

K ChatGPT, který je jedním z nejvyspělejších jazykových modelů vyvinutých OpenAI, existuje několik alternativ. Tyto alternativy se mohou lišit v rámci svých schopností, specializací a využití. Některé z nejznámějších alternativ zahrnují:

 • BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) od Google: BERT je další pokročilý jazykový model, který se používá především pro porozumění kontextu slov ve vyhledávání. Je široce využíván v SEO a pro zlepšení výsledků vyhledávání.
 • GPT-3 od OpenAI: Předchůdce ChatGPT, GPT-3, je také velmi schopný jazykový model, který se používá pro různé účely, včetně generování textu, překladu jazyků a dalších.
 • T5 (Text-To-Text Transfer Transformer): Vyvinutý společností Google, T5 překládá všechny úlohy zpracování jazyka do úlohy převodu textu na text, což umožňuje modelu provádět různé úlohy, jako je překlad jazyků, shrnutí textu a dokonce i otázky a odpovědi.
 • XLNet: XLNet je další transformátorový model, který se snaží vylepšit BERT tím, že se vyhýbá jeho omezením. XLNet používá permutační jazykové modelování, což znamená, že se učí předvídat slovo v rámci různých kontextů, což zlepšuje jeho schopnost porozumění jazyku.
 • Einstein AI od Salesforce: Tento model je zaměřen na obchodní a CRM aplikace, poskytuje přizpůsobené doporučení a předpovědi založené na AI pro zlepšení zákaznických zkušeností.
 • Watson od IBM: Watson je sada AI služeb, nástrojů a aplikací, které podporují různé jazykové úlohy, včetně překladu, klasifikace textu a analýzy sentimentu.
 • DeepL Translator: Ačkoliv je DeepL známější jako nástroj pro překlad jazyků, jeho podkladový jazykový model je také schopen generovat a upravovat text s vysokou přesností.
 • Hugging Face’s Transformers: Knihovna, která poskytuje tisíce předtrénovaných modelů pro různé jazykové úlohy. Umožňuje snadnou integraci a použití různých modelů AI, včetně variant GPT a BERT.

Každý z těchto modelů má své specifické silné stránky a využití, a výběr nejlepší alternativy závisí na konkrétních potřebách a požadavcích projektu nebo aplikace.

Jaké jsou výhody a nevýhody práce copywritera ve srovnání s využíváním ChatGPT?

Práce copywritera a využívání ChatGPT představují dvě rozdílné metody tvorby obsahu, každá s vlastními výhodami a nevýhodami. Porovnání těchto dvou přístupů může pomoci pochopit, jak se mohou vzájemně doplňovat nebo kdy je vhodné upřednostnit jeden před druhým.

Výhody práce copywritera

 • Kreativita a originalita: Lidský copywriter může přinést unikátní kreativní nápady a originální přístupy, které jsou často mimo dosah algoritmů.
 • Emocionální Inteligence: Copywriteři jsou schopni pochopit a zapojit lidské emoce, což je klíčové pro vytváření přesvědčivého a rezonujícího obsahu.
 • Porozumění cílovému publiku: Lidský copywriter může mít hlubší porozumění specifickým potřebám a preferencím cílového publika.
 • Flexibilita a adaptabilita: Copywriteři jsou schopni rychle se přizpůsobit změnám v trendech, tržních podmínkách a zpětné vazbě od klientů.
 • Etické a kulturní citlivosti: Lidský copywriter může lépe navigovat v etických a kulturních nuancích, což je důležité pro globální trhy.

Nevýhody páce copywritera

 • Časová náročnost: Tvorba obsahu může být časově náročná, zejména při vysokých nárocích na kvalitu a originalitu.
 • Náklady: Profesionální copywriting může být finančně nákladnější, zejména pro malé podniky nebo start-upy.
 • Subjektivita: Výstupy mohou být ovlivněny osobními názory a stylem jednotlivých copywriterů, což může vést k nedostatečné konzistenci.

Výhody využívání ChatGPT

 • Rychlost a efektivita: ChatGPT může generovat obsah rychleji než lidský copywriter, což je užitečné pro rychlé dodání projektů.
 • Škálovatelnost: AI může generovat velké množství obsahu bez ztráty kvality, což je ideální pro velké projekty.
 • Konzistence: ChatGPT může udržovat konzistentní tón a styl napříč různými kusy obsahu.
 • Nízké náklady: Využívání AI může být cenově výhodnější, zejména pro opakující se nebo standardizované typy obsahu.
 • SEO – optimalizace: AI může efektivně integrovat SEO klíčová slova a fráze do obsahu.

Nevýhody využívání ChatGPT

 • Omezená kreativita: AI může mít omezení v kreativitě a originalitě, zejména při tvorbě inovativního nebo hluboce originálního obsahu.
 • Chybovost v české gramatice: Někde se můžete snažit sebevíce, aby ChatGPT psal spisovně česky a nepsal velké písmena u každého slov v nadpisech a stejně se vždy jen omluví a chyby stále píše. Někdy to stojí nervy a uznejte – upozorníte na chybu a že nemá psát velká písmena, kde nemá, ale pořád dokola a dokola chyby opakuje.
 • Chybějící emocionální inteligence: AI nemá schopnost plně pochopit a zapojit lidské emoce na stejné úrovni jako lidský copywriter.
 • Potřeba lidského dozoru: Obsah generovaný AI může vyžadovat revizi a úpravy lidským copywriterem, aby zajistil jeho přesnost a relevanci.
 • Riziko generování stereotypního obsahu: AI může generovat obsah, který je příliš obecný nebo stereotypní, pokud není správně veden.
 • Etické a kulturní omezení: AI může mít omezení v porozumění kulturním nuancím a etickým otázkám.

V konečném důsledku kombinace lidského copywritera a ChatGPT může nabídnout nejlepší z obou světů – kreativitu a emocionální inteligenci lidského dotyku spolu s rychlostí, efektivitou a škálovatelností AI. Vyvážení těchto dvou prvků může vést k vytvoření vysoce kvalitního, relevantního a efektivního obsahu. Opět připomínám, chybovost umělé inteligence bude s námi vždy a proto je třeba vše kontrolovat, zvláště u českého jazyka, kde má umělá inteligence zlomek dat oproti třeba anglickému obsahu.

 

Autor článku: ChatGPT 4 a autor Tomáš Stýskala